Dołącz do czytelników
Brak wyników

Innowacyjne zarządzanie przedszkolem - zarządzanie wiedzą

Artykuły z czasopisma | 26 lutego 2018 | NR 78
544

Przedszkole to specyficzne „przedsiębiorstwo”, którym trzeba umiejętnie zarządzać. O tym, że nie jest to zadanie łatwe z pewnością przekonało się wielu dyrektorów. Nowoczesne zarządzanie każdą instytucją, a przedszkolem zwłaszcza, opiera się na umiejętnym pozyskiwaniu wiedzy o firmie i budowaniu na tej podstawie fundamentów skutecznego zarządzania.

 

Innowacyjne podejście do zarządzania coraz częściej polega na umiejętnym wykorzystaniu wiedzy jako szczególnej wartości firmy i jej zasobów. Nadzór pedagogiczny oparty na ewaluacji wymaga zdobycia wiedzy o oczekiwaniach określonych przez państwo wobec przedszkoli. Tak jak każdy zasób, również wiedza wymaga zarządzania. Aby więc przedszkole osiągało coraz wyższy poziom pracy i lepsze efekty, musi wiedzieć, jak pozyskać, przetwarzać i umiejętnie zarządzać wiedzą w praktyce. Innowacyjne zarządzanie wiedzą to strategiczny i usystematyzowany proces identyfikacji, gospodarowania i rozpowszechniania wiedzy o placówce za pomocą wybranych narzędzi lub metod.

 

Wiedza o przedszkolu

Współczesnym przedszkolom do osiągania sukcesu nie wystarczają już tylko pięknie wyposażone sale, nowoczesne zabawki, sprzęt multimedialny czy wystarczające finanse. Coraz większego znaczenia nabiera zakres posiadanych informacji. Jednak z biegiem czasu dostrzeżono, że oprócz suchych danych i dostępnych informacji istnieje dodatkowy poziom, który coraz bardziej decyduje o efektywności firmy, a jest nim wiedza. W szczególności wiedza nauczycieli i innych pracowników zawarta w ich umysłach, która bezpośrednio wiąże się z ich doświadczeniem i zainteresowaniami. To właśnie pracownik dysponujący wiedzą jest najczęściej najważniejszym zasobem firmy, a w przedszkolu to niewątpliwie są nauczyciele i kadra kierownicza. Wiedza jest potrzebna nie tylko do tego, aby kształcić i wychowywać dzieci, ale także do planowania, podejmowania decyzji, organizacji czy też samej realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Poznanie zasad, narzędzi i metod w zarządzaniu wiedzą pozwala na funkcjonowanie, które jest coraz bardziej innowacyjne.

 

Jaki zakres wiedzy o przedszkolu podlega zarządzaniu? 

Żeby lepiej zrozumieć zakres tematyczny, trzeba wyjaśnić pojęcie wiedzy. Możemy posiłkować się tym pojęciem w odniesieniu do biznesu, ponieważ przedszkole to także firma podlegająca tym samym prawidłom, jak każde przedsiębiorstwo, w którym pracuje pewien zespół ludzi. Mówiąc ogólnie wiedza to niematerialne zasoby organizacji, związane z ludzkim działaniem, których zastosowanie może być podstawą przewagi przedszkola nad innymi placówkami. Związana jest ona z posiadanymi zasobami:

 • danych,
 • informacji,
 • procedur,
 • doświadczenia,
 • wykształcenia pracowników.

Wiedza silnie wiąże się z:

 • kulturą,
 • etyką, 
 • intuicją,
 • warunkami pracy,
 • stylem zarządzania.

W dzisiejszych czasach bardzo ważne dla każdej organizacji, więc dla przedszkola także, staje się zarządzanie wiedzą, które powinno być spójnym, zintegrowanym systemem działań. System zintegrowanych działań to proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, mający na celu zapewnienie przedszkolu jak najlepszej jakości pracy, warunkującej konkurencyjność na coraz bardziej ciasnym i wymagającym rynku edukacyjnym.

Innowacyjne zarządzanie wiedzą to strategiczny i usystematyzowany proces identyfikacji, gospodarowania i rozpowszechniania wiedzy o placówce za pomocą wybranych narzędzi lub metod

Najważniejsze w tym procesie jest, aby każdy z pracowników, a zwłaszcza kadra kierownicza doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co jest celem zarządzania wiedzą. Otóż celem jest kształtowanie zasobów wiedzy znajdującej się w głowach pracowników w taki sposób, aby zwiększyć wartość danej organizacji. Zarządzanie wiedzą jest kierunkiem rozwoju przedszkola, podobnie jak prowadzenie ewaluacji, która, jak wiemy, opiera się na tych samych mechanizmach zarządzania, czyli pozyskaniu informacji, analizowaniu ich, opracowaniu wyników i wniosków oraz podejmowaniu koniecznych działań i decyzji. Zatem kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie i zastosowanie posiadanej wiedzy w praktyce.
Proces tworzenia wiedzy w danej organizacji, w naszym przypadku w przedszkolu, ma swoje trzy komponenty leżące u jego podstaw. Wiedza o przedszkolu powstaje poprzez:

 • własne doświadczenia twórców i odbiorców wiedzy,
 • nabywanie wiedzy z zewnątrz, wiążące się z uczeniem się od liderów oraz poprzez porównywanie i udoskonalanie gotowych rozwiązań,
 • nabywanie wiedzy z wewnątrz organizacji przepływającej między pracownikami i dochodzącej z zewnątrz.

Ważnym instrumentem systemu zarządzania wiedzą jest zarządzanie potencjałem intelektualnym pracowników. Nabyta wiedza, posiadana zwłaszcza przez nauczycieli, jest efektem szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji, czy samokształcenia. Jednak, aby móc skutecznie tą wiedzą zarządzać, powinna ona być identyfikowana, gromadzona i analizowana. Tutaj widać wyraźnie związek zarządzania wiedzą z obowiązkiem prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu.

Ostatni obszar wymagań wobec edukacji przedszkolnej dotyczy właśnie zarządzania, ale wiedza o przedszkolu będzie dotyczyła wszystkich wymagań i powinno się nią umiejętnie zarządzać, aby osiągnąć wysokie wyniki pracy.

 

Jak wybrać metody, strategie, narzędzia i modele do zarządzania wiedzą?

Wiemy, jaki zakres wiedzy o przedszkolu powinniśmy posiadać. Wynika to z wymagań wobec edukacji przedszkolnej zawartych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Innym źródłem wiedzy, jaką nieraz trzeba pozyskać niejako dodatkowo, są pojawiające się problemy, które trzeba rozwiązać, skutecznie zaradzić, ponieważ nierozwiązane mogą poważnie zakłócić...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy