Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

6 lutego 2018

NR 89 (Luty 2018)

Dyrektorze, sprawdź w jakim stopniu przedszkole realizowało wdrażanie nowej podstawy programowej
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 w zakresie wypełniania podstawowych zadań

0 1844

Nowa podstawa programowa w porównaniu z poprzednią wersją jest bardziej ogólna. Szczegółowy podział na kilkanaście obszarów został uproszczony do realizacji treści w sferze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, a zamiast celów wychowania przedszkolnego są zadania przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego. Bardzo duży nacisk położono na uczenie się dziecka poprzez odkrywanie własnych możliwości i sensu działania.

Zadania przedszkola skoncentrowane są na tworzeniu naturalnych warunków sprzyjających nabywaniu przez dziecko doświadczeń, poprzez bezpieczną i samodzielną eksplorację, na umożliwieniu ciągłości procesów adaptacji i realizacji treści adekwatnie do poziomu rozwoju dzieci. Taki kształt dokumentu daje dużo swobody w sposobie opisywania efektów realizacji podstawy programowej, ale jednocześnie może przysporzyć sporo kłopotów, bowiem z powodu braku doprecyzowania tak naprawdę nie wiadomo, na czym należy się skoncentrować.

Warto przeanalizować treść poszczególnych zadań przedszkola. Aby przełożyć zadania na język praktycznych działań, trzeba skupić się na słowie lub słowach, które w zapisie odgrywają kluczową rolę. W ten sposób łatwiej będzie opisać, co faktycznie należy zrobić, aby zadanie zrealizować.

 

ZADANIE 1

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju

W tym zapisie kluczową rolę odgrywa słowo „wspieranie”. Wspieranie aktywności dziecka następuje poprzez organizację warunków umożliwiających nabywanie doświadczeń w każdej sferze jego rozwoju. Pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, brzmi: jak organizowaliśmy warunki, aby wyzwolić wielkokierunkową aktywność dziecka sprzyjającą jego wszechstronnemu rozwojowi? Na tak postawione pytanie odpowiedź będzie bardzo obszerna i właściwe można by opisać całość realizacji podstawy programowej i na tym poprzestać. Trzeba więc zdecydować, co dla danego przedszkola jest priorytetem, jaka jest jego specyfika, na co szczególnie kładzie się nacisk, do czego się dąży. Wskazane jest więc jakieś ukierunkowanie, aby opisać to, co dla danej placówki jest najważniejsze.

 

ZADANIE 2

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa

Treść tego zadania jest ściśle powiązana z zadaniem pierwszym, bowiem słowem kluczowym jest „tworzenie” także warunków, ale umożliwiających dzieciom swobodną zabawę i odpoczynek. Podstawową potrzebą, jaką powinno się dzieciom zapewnić w przedszkolu, jest potrzeba bezpieczeństwa, toteż odpowiadając sobie na pytanie postawione w zadaniu pierwszym, należy mieć na uwadze to, czy organizując warunki wszechstronnego rozwoju, robiliśmy to z poszanowaniem bezpieczeństwa nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego. Podobnie jest z odpowiedzią na pytanie o tworzenie warunków do swobodnej zabawy i odpoczynku, bowiem odpowiadając na nie, powinno się także pamiętać o bezpieczeństwie dzieci, i to w wymiarze zarówno fizycznym, jak i...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy