Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolu. Zasady tworzenia i gospodarowania środkami

Dyrektor a finanse

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem przeznaczonym na finansowanie działalności socjalnej pracodawcy. Odgrywa on bardzo ważną rolę w każdym zakładzie pracy. Jakie są zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania zgromadzonymi na nim środkami? Co należy wiedzieć w kontekście ZFŚS o ochronie danych pracownika?

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu określone są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W art. 8 ust. 1 tej ustawy wyrażona została generalna zasada dysponowania środkami pochodzącymi z funduszu – na podstawie kryterium socjalnego.
 
Artykuł 1 ww. ustawy stanowi, że środki zgromadzone na rachunku funduszu mogą być przeznaczone na: 

  • finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, 
  • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych, 
  • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Ustawa wprost stanowi, że środki funduszu muszą być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym i nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków gdy egzekucja jest prowadzona w związku ze zobowiązaniami funduszu. Oznacza to, że nawet gdy pracodawca ma kłopoty finansowe i z jego rachunku bankowego prowadzona jest egzekucja komornicza, nie może ona objąć pieniędzy zgromadzonych na rachunku ZFŚS. 

Przepisy nakazują, aby w jednostkach budżetowych, którymi są jednostki oświatowe, obligatoryjnie funkcjonował zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Ważne!
Pracodawca lub osoba odpowiedzialna w imieniu pracodawcy za wykonywanie przepisów ustawy o ZFŚS podlegają odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia za działania sprzeczne z zapisami tej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy