Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

3 grudnia 2020

NR 116 (Grudzień 2020)

Warunki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedszkolu

0 415

Od 1 stycznia 2021 roku pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zostaną włączeni do pracowniczych planów kapitałowych. Jakie w związku z tym ciążą na pracodawcy obowiązki, a jakie uprawnienia ma pracownik? Odpowiedź w niniejszym artykule.

Pierwsze zadanie, jakie zostało nałożone na pracodawcę w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi (dalej: PPK), to wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy o zarządzanie PPK w danej jednostce. 

POLECAMY

Ważne

Dyrektor przedszkola musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w placówce najpóźniej do 26 marca 2021 roku. 

W imieniu dyrektora jednostki oświatowej i innych jednostek organizacyjnych danego samorządu wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowę o zarządzanie PPK, może dokonać organ prowadzący, pod warunkiem jednak, że wybór taki dokonywany będzie w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Takie działanie umożliwia nowelizacja art. 7 ustawy o PPK wprowadzona art. 70 „tarczy 4.0”. 

Jeżeli pracownik, który w poprzednim okresie zrezygnował z PPK, nadal nie chce do niego przystąpić, musi pamiętać, aby przed dniem 1 kwietnia poinformować o tym swojego pracodawcę. 

Wybór instytucji finansowej

Wybór instytucji finansowej może nastąpić pomiędzy:

  • funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
  • funduszem emerytalnym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne,
  • zakładem ubezpieczeń. 

Jednocześnie instytucja, z którą jednostka budżetowa będzie zawierać umowę o prowadzenie PPK, musi spełniać następujące warunki:

  • mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnym...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy