Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor a finanse

21 maja 2020

NR 112 (Maj 2020)

Stosowanie podzielonej płatności w rozliczeniach finansowych

0 440

Metoda podzielonej płatności (dalej: MPP) w powiązaniu z podatkiem VAT funkcjonuje od 1 lipca 2018 roku. Do obecnej chwili przepisy w tym zakresie uległy zmianom, wprowadzając pewne nowe rozwiązania. Jak przedstawiają się reguły stosowania MPP, jakie wynikają z tego obowiązki oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie do płatności dokonywanych przelewem i dotyczy regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w taki sposób, że kwoty podatku VAT wynikające z faktur za nabywane towary i usługi przekazywane są na specjalny rachunek bankowy VAT. 
MPP może być stosowany wyłącznie w stosunku do transakcji objętych podatkiem VAT i co do zasady płatności mogą być dokonywane na podstawie faktur, w których wykazana jest kwota podatku VAT. W związku z tym nie jest możliwe dokonywanie płatności MPP za faktury, w których stawka VAT wynosi 0% lub „zw”.
Specjalne rachunki VAT zakładane są przez banki automatycznie do rachunków rozliczeniowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców do prowadzonej przez siebie działalności. W związku z tym w celu założenia rachunku VAT właściciel rachunku rozliczeniowego nie musi składać osobnych wniosków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podmiot posiada kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku i chce posiadać rachunki VAT również do pozostałych rachunków. Wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, gdyż obowiązek banku dotyczy otwarcia dla każdego podmiotu jednego rachunku VAT.
Płatności w systemie MPP dokonywane są z wykorzystaniem specjalnego komunikatu udostępnionego przez bank. Komunikat ten to nic innego jak dodatkowe pola, których wypełnienie jest obowiązkowe przy sporządzaniu przelewu. W polach tych należy podać:

POLECAMY

 • kwotę faktury brutto lub część kwoty odpowiadającej części przekazywanego podatku VAT,
 • kwotę podatku VAT, która przekazana zostanie na rachunek VAT kontrahenta,
 • NIP dostawcy,
 • numer faktury.

Zapłata kwoty podatku VAT wykazanej w fakturze przy zastosowaniu MPP może obejmować pełną kwotę podatku VAT lub dowolną jego część. Wówczas pozostałą kwotę zobowiązania podatnik może zapłacić kontrahentowi w dowolny sposób, np. gotówką czy przelewem „zwykłym”.
 

Przykład

Jednostka oświatowa otrzymała za zakupiony towar fakturę na kwotę 1230 zł brutto (1000 zł – kwota netto i 230 zł – podatek VAT). 

 

Tabela 1. Sposoby płatności z wykorzystaniem MPP
Sposób zapłaty podatku VAT Sposób zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania
Zapłata całego podatku VAT na rachunek specjalny VAT Zapłata kwoty netto na rachunek rozliczeniowy lub gotówką
Zapłata części podatku VAT na rachunek specjalny VAT Zapłata pozostałej kwoty (pozostałej części podatku VAT i kwoty netto) na rachunek rozliczeniowy lub gotówką


Płatność przelewem tej faktury może odbyć się na kilka sposobów:
1.Płatność na rachunek specjalny VAT całej kwoty podatku. Wówczas przelew z wykorzystaniem specjalnego komunikatu bankowego zostanie sporządzony w następujący 
sposób:

 • kwota faktury – 1230 zł
 • kwota podatku VAT – 230 zł
 • NIP dostawcy – 123 456 789
 • numer faktury – 1/2020

2. Płatność na rachunek specjalny VAT części kwoty podatku (w wysokości 100 zł). Wówczas przelew z wykorzystaniem specjalnego komunikatu bankowego zostanie sporządzony w następujący sposób:

 • kwota faktury – 1230 zł
 • kwota podatku VAT – 100 zł
 • NIP dostawcy – 123 456 789
 • numer faktury – 1/2020

3. Płatność z zastosowaniem MPP wyłącznie całej kwoty podatku VAT, a pozostała kwota przekazana zostanie na rachunek bankowy przelewem „zwykłym”. Wówczas konieczne będzie sporządzenie dwóch przelewów:

 • przelew z wykorzystaniem specjalnego komunikatu bankowego:
 • kwota faktury – 230 zł
 • kwota podatku VAT – 230 zł,
 • NIP dostawcy – 123 456 789
 • numer faktury – 1/2020

przelew zwykły:

 • kwota faktury – 1000 zł
 • numer faktury – 1/2020

4. Płatność z zastosowaniem MPP wyłącznie części kwoty podatku VAT (w wysokości 100 zł), a pozostała kwota przekazana zostanie na rachunek bankowy przelewem „zwykłym”. Wówczas konieczne będzie sporządzenie dwóch przelewów:
1) przelew z wykorzystaniem specjalnego komunikatu bankowego:

 • kwota faktury – 100 zł
 • kwota podatku VAT – 100 zł,
 • NIP dostawcy – 123 456 789
 • numer faktury – 1/2020

2) przelew zwykły:

 • kwota faktury – 1130 zł
 • numer faktury – 1/2020

Kwoty podatku VAT, które wpływają na specjalny rachunek VAT...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy