Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja w czasie epidemii

21 maja 2020

NR 112 (Maj 2020)

Otwarcie przedszkola w czasie epidemii

392

Po dwóch miesiącach zamknięcia, przedszkola znowu otwarte. Czas na przygotowanie się do ponownego uruchomienia, zgodnie z wytycznymi, był krótki, toteż niewiele przedszkoli zdecydowało się na rozpoczęcie pracy na początku maja. Nasze przedszkole, podobnie jak inne w mieście, otworzyliśmy od 18 maja. Na 120 dzieci zaledwie 20 rodziców zdecydowało się przyprowadzić dzieci w pierwszym tygodniu otwarcia. Od 24 maja dołączy około 10 dzieci, zaś większość deklaruje, że przyprowadzi dzieci z początkiem czerwca. Niektórzy rodzice podjęli decyzję o przyprowadzeniu dzieci dopiero we wrześniu.

Choć otwarcie przedszkoli zdecydowanie odciążyło wielu rodziców w codziennych obowiązkach, to przy obecnej sytuacji epidemiologicznej większość z nich ma wątpliwości co do tego, czy to rozwiązanie jest bezpieczne. Zdarzyły się przypadki wstępnej deklaracji i wycofania jej po kilku dniach. Reakcje rodziców na informację o możliwości ponownego otwarcia przedszkola były skrajne. Pojawiały się opinie o zbyt wczesnym otwieraniu, a także opinie wyrażające zadowolenie, że wreszcie to nastąpiło. Z wypowiedzi rodziców wynikało, że znaczna część zachowuje daleko idącą ostrożność i przyjmuje strategię wyczekiwania na poprawę sytuacji, inni po prostu nie mieli wyjścia i, pomimo niepewności, decydowali się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola. Zdarzyła się także wypowiedź rodzica, który nazwał obecną sytuację fikcją i oznajmił, że nie wierzy w „cały ten cyrk” i cieszy się, że dziecko będzie mogło wreszcie bawić się z innymi dziećmi. Z kolei inny rodzic stanowczo nie życzył sobie, aby dziecko będąc w przedszkolu miało jakiekolwiek ograniczenia w związku z wypełnianiem wytycznych GIS. 
Myślę, że podobnie jak w naszym przedszkolu, rodzice prezentowali wiele obaw oraz skrajnych postaw. Jednak wątpliwości i obawy pojawiły się nie tylko wśród rodziców, ale przede wszystkim wśród dyrektorów, na których spadł obowiązek przygotowania przedszkola zgodnie z wytycznymi i oczywiście ogromna odpowiedzialność, dodatkowo spotęgowana niepewnością o stuprocentowe bezpieczeństwo wszystkich osób w przedszkolu. Jak sobie z tym poradzić?

POLECAMY

Po pierwsze: należało szczegółowo przeanalizować wytyczne, które docierały odgórnie. Początkowo były to tylko ulotki ze wskazówkami. Pod koniec kwietnia pojawił się pierwszy komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego, który został zaktualizowany na początku maja. Szybko okazało się, że niektóre zalecenia będą trudne do spełnienia, jak chociażby zachowanie dystansu między dziećmi. O ile starszaki są w stanie zrozumieć sytuację, to maluchom trudno jest wytłumaczyć brak możliwości bliższego kontaktu między dziećmi i opiekunami.
Z uwagi na konieczność wypełnienia zaleceń należało, po zapoznaniu się z wymogami, opracować procedury wewnętrzne tak, by wypełnienie ich gwarantowało względne bezpieczeństwo. Celowo używam określenia „względne bezpieczeństwo”, ponieważ bezwzględnego bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemicznej nie da się zagwarantować i to powinniśmy wyraźnie zakomunikować rodzicom. Toteż, jak tylko pojawiły się dokumenty w postaci ulotek MEN, MZ, GIS oraz wytyczne GIS z dnia 30 kwietnia i 4 maja, to zostały one wysłane rodzicom poprzez stronę internatową przedszkola.

Po drugie: należało rzetelnie przedstawić sytuację rodzicom i pracownikom. Nauczyciele, prowadząc codzienną pracę zdalną, mieli kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami. Zadaniem nauczycieli było zapoznanie się w wytycznymi oraz poinformowanie rodziców o konieczności zapoznania się z przesłanymi materiałami. Początkowo wszyscy nauczyciele i rodzice kierowali do nas mnóstwo pytań, na które trudno było dać jednoznaczną odpowiedź. W takiej sytuacji najlepiej dać sobie trochę czasu na przemyślenia, dyskusję, poszukiwanie rozwiązań możliwych do wykonania. Tak też było u nas. Rozsądek nakazywał zachowanie spokoju, choć to było niezwykle trudne, wymianę poglądów z innymi dyrektorami i podjęcie decyzji o dacie otwarcia, czyli przygotowania przedszkola na rozpoczęcie pracy w nietypowych warunkach gwarantujących względne bezpieczeństwo.

Po trzecie: opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych i przesłanie ich rodzicom oraz pracownikom pozostającym na opiece nad dzieckiem i nauczycielom pracującym zdalnie. W naszym przypadku był to kolejny załącznik do Statutu przedszkola w postaci „Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu w związku z wystąpienie pandemii COVID-19”. W procedurze, oprócz podstaw pranych i podania celów opracowania procedury, określiliśmy również: 

 • obowiązki dyrektora/osoby prowadzącej, 
 • obowiązki pracowników,
 • obowiązki rodziców, 
 • zasady higieny, czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń i powierzchni,
 • zasady organizacji żywienia,
 • zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika przedszkola,
 • działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej.
  oraz 
 • wzór oświadczenia dla rodziców i pracowników o świadomości ryzyka związanego z pandemią COVID-19 oraz zobowiązaniu się do stosowania obowiązującej procedury bezpieczeństwa.

Ważny był sposób powstania samego dokumentu. W sytuacji, kiedy możliwości naszego działania są ograniczone chociażby ze względu na to, że nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi, do których procedura jest skierowana, a warto byłoby pozyskać informacje pomocne w opracowaniu dokumentu, sprawdziła się forma kontaktu zdalnego. Poprzez kontakty telefoniczne nauczycieli z rodzicami, udało się dowiedzieć, jakie jest zdanie rodziców na temat pracy przedszkola w obecnych realiach, jakie nauczyciele i pozostali pracownicy proponują przyjąć rozwiązania w procedurze, na co zwrócić szczególną uwagę.

Po czwarte: należało zapoznać rodziców i pracowników z opracowaną procedurą oraz zebrać stosowne oświadczenia. Rodzice zostali zapoznani z procedurą poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną. W stosownym oświadczeniu, w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola, rodzice deklarowali zapoznanie się z procedurą i jej bezwzględne przestrzeganie. Rodzic zostali poinformowani, że warunkiem wejścia dziecka do przedszkola było podpisanie oświadczenia. Pracownicy, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, odbyli szkolenie w przedszkolu, zapoznali się z procedurą oraz podpisali oświadczenie przed wznowieniem świadczenia usługi opiekuńczo-wychowawczej. Jednocześnie w przedszkolu od 4 maja trwały przygotowania do pracy w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego.

Po piąte: fizyczne przygotowanie przedszkola do pracy w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego. Obowiązkiem dyrektora było opracowanie procedur szczegółowych w postaci określenia czynności, które mają wykonać poszczególni pracownicy, środków do dezynfekcji, częstotliwości wykonywania czynności higienicznych i dezynfekcji. Monitoring działań w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego jest jednym z wymogów, które należy spełnić. Podobnie jak usunięcie przedmiotów, których nie można skutecznie dezynfekować. W tym działaniu zdaliśmy się na pracowników na co dzień współpracujących z nauczycielami,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy