Dołącz do czytelników
Brak wyników

Innowacyjne przedszkole

9 marca 2018

NR 71 (Kwiecień 2016)

Nowoczesne rozwiązania wsparcia edukacji i wychowania dzieci Polaków mieszkających za granicą

298

Wiek przedszkolny to okres w życiu człowieka, kiedy jego mózg i narządy zmysłów są już bardzo rozwinięte i wyposażone w maksymalne zdolności uczenia się. Pedagodzy, psychologowie, socjolodzy i inni specjaliści, którzy zajmują się kwestiami rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, podkreślają, że ten czas nie powinien zostać zmarnowany. Wręcz przeciwnie, powinien być wykorzystany do maksymalnego rozwoju indywidualnej osobowości każdego dziecka1.

Wychowanie przedszkolne ma na celu wspieranie rozwoju najmłodszych. Czasami jednak różne sytuacje losowe powodują, że dzieci mają utrudnione warunki startu edukacyjnego. Jednym z takich czynników może być emigracja. Każdego roku wielu Polaków wyjeżdża za granicę. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w końcu 2014 r. poza granicami przebywało czasowo ok. 2320 tys. mieszkańców naszego kraju2. Wraz z dorosłymi Polakami wyjeżdżają także ich dzieci. Pozostawiają w Polsce swoich kolegów i nauczycieli z przedszkoli i szkół. Jest to dla nich trudna sytuacja, która wymaga odnalezienia się w zupełnie nowym środowisku, wśród rówieśników mówiących obcym językiem. Często zdarza się, że dzieci tak bardzo chcą stać się częścią nowej społeczności, że starają się jak najmniej mówić w języku polskim. Tym samym nie rozwijają swoich kompetencji komunikacyjnych w ojczystym języku. Spora jest też grupa dzieci Polaków, które urodziły się już za granicą i znają język polski tylko z rozmów rodziców, krewnych  lub też nie znają go wcale. W wielu sytuacjach język polski nie jest używany nawet w domu, np. jeśli tylko jeden z rodziców jest Polakiem, a drugi obcokrajowcem. Jeżeli dzieci już znają język polski i posługują się nim w mowie, to często nie potrafią w tym języku czytać i pisać. Wielu rodziców wyjeżdża za granicę z zamiarem powrotu za jakiś czas do  ojczyzny. Tym samym dzieci z dużym prawdopodobieństwem po kilku latach mogą znaleźć się ponownie w polskiej szkole. 

Wielu Polaków mieszkających za granicą pragnie, żeby ich dzieci znały swoje korzenie, posługiwały się językiem polskim. W takich przypadkach pomocne mogą być np. polskie sobotnie szkoły, które jednak działają tylko w niektórych krajach i jedynie w wybranych miejscowościach. W większości ich ukończenie nie daje możliwości uzyskania polskiego państwowego świadectwa szkolnego, co byłoby przydatne po powrocie dziecka do szkoły w Polsce.

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Polacy mieszkający poza naszym krajem często samodzielnie próbują uczyć swoje dzieci, korzystając z różnych materiałów. Jednak takiej edukacji zazwyczaj brakuje systematyczności i uporządkowania. W takim przypadku pomocne może być zastosowanie mediów, takich jak komputer i Internet. Jak zauważa A. Toffler, dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych, sukcesywne pojawianie się coraz to nowych mediów oraz powszechność ich zastosowania nieodwracalnie przekształciły i zrewolucjonizowały niemal wszystkie dziedziny życia, a także nadały cywilizacji nowe formy3. Dlatego współczesne dzieci żyją w świecie, jakiego nie znały poprzednie pokolenia. Dla nich komputer jest rzeczywistością, ich kontakt z nim jest nieunikniony. To jest ich teraźniejszość i przyszłość4. W tym kontekście ciekawym rozwiązaniem dla rodziców i ich dzieci są Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Ten innowacyjny projekt edukacyjny pomaga dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z ojczyzną. Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie zerówki, szkoły podstawowej i gimnazjum. Do projektu mogą przystąpić dzieci już od piątego roku życia. Aby móc bezpłatnie korzystać z edukacji, przynajmniej jeden z rodziców musi posiadać obywatelstwo polskie. Uczniowie mogą korzystać z internetowej platformy edukacyjnej, dodatkowych materiałów edukacyjnych, np. podręczników oraz lekcji online z polskimi nauczycielami. Na internetowej platformie edukacyjnej znajdują się m.in. filmy, animacje, piosenki, gry edukacyjne i testy, które uatrakcyjniają naukę. Rodzic wciela się w rolę nauczyciela swojego dziecka, ponieważ zajęcia odbywają się w ramach edukacji domowej. Wsparciem dla rodzica są scenariusze i repetytoria z poszczególnych przedmiotów. Zawierają one wskazówki, jak zorganizować pracę z dzieckiem, a także w jaki sposób sprawdzić czynione przez dziecko postępy. Dużą atrakcją dla uczestników projektu są webinaria, czyli lekcje online z nauczycielami, którzy na co dzień pracują w polskich szkołach. Jest to rodzaj wsparcia i uzupełnienia materiału realizowanego przez dzieci w domu. Webinaria odbywają się w weekendy. 

Wielu Polaków mieszkających za granicą pragnie, żeby ich dzieci znały swoje korzenie, posługiwały się językiem polskim. W takich przypadkach pomocne mogą być np. polskie sobotnie szkoły, które jednak działają tylko w niektórych krajach i jedynie w wybranych miejscowościach

Jeżeli rodzic chce, aby dziecko wzięło udział w takim spotkaniu, dokonuje zapisu swojej pociechy, po czym uzyskuje specjalny link do spotkania. Pozwala on w wyznaczonym terminie połączyć się z nauczycielem. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym. Uczniowie widzą nauczyciela, ale nauczyciel nie widzi dzieci, ponieważ jest to technicznie niemożliwe ze względu na jednoczesny udział w webinariach dużej grupy dzieci z całego świata. Uczniowie mają kontakt z nauczycielem poprzez czat, na którym mogą zadawać pytania albo odpowiadać na pytania nauczyciela. W przypadku młodszych dzieci pytania albo odpowiedzi na czacie mogą wpisywać rodzice. Jeżeli dziecko nie może wziąć udziału w danym webinarium, ma szansę zapoznać się z przedstawionym materiałem w formie filmu, ponieważ każde takie spotkanie online jest nagrywane. Wykłady nauczycieli uzupełniane są prezentacjami, filmami edukacyjnymi, testami, grami i zabawami. Wykorzystywana jest także interaktywna tablica. Uczniowie biorą udział w konkursach przygotowywanych przez nauczycieli. Mobilizację do pracy stanowią także prace domowe. Dla wielu dzieci udział w takich spotkaniach jest dużym przeżyciem, a także radosnym doświadczeniem. Jak zauważa K. Solich, czynnością dominującą w życiu dziecka przedszkolnego jest zabawa, dlatego też praca na komputerze, stymulująca rozwój niektórych funkcji psychicznych, powinna być zabawą, która jest dla niego najłatwiejszym, najbardziej przystępnym sposobem zapoznawania się z niezrozumiałym, wielkim i tajemniczym światem, przeżywania występujących zjawisk i sytuacji, sprowadzonych do kategorii prostych, łatwych i przyjemnych doznań5. Udział w projekcie Polskich Szkół Internetowych Libratus pozwala dzieciom już od piątego roku życia na edukację właśnie poprzez zabawę z zastosowaniem komputera i Internetu.

Na internetowej platformie edukacyjnej znajdują się m.in. filmy, animacje, piosenki, gry edukacyjne i testy, które uatrakcyjniają naukę. Rodzic wciela się w rolę nauczyciela swojego dziecka, ponieważ zajęcia odbywają się w ramach edukacji domowej.

Na zakończenie roku szkolnego dzieci przystępują do egzaminów, które po ich pozytywnym zaliczeniu pozwalają na uzyskanie państwowego świadectwa szkolnego i promocję do kolejnej klasy. Egzaminy odbywają się w centrach egzaminacyjnych, czyli szkołach tworzących projekt. Po klasach edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III) istnieje możliwość zdawania egzaminu poza Polską, w wybranych krajach i miejscowościach, takich jak: Wielka Brytania (Londyn, Hull, Bristol, Bedford, Kettering, Rotherham, Bournemought), Hiszpania (Madryt), Niemcy (Neuzelle). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt współtworzy kilkadziesiąt polskich szkół podstawowych i kilkanaście gimnazjów (łącznie 106 szkół), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Polskie Szkoły Sobotnie oraz inne instytucje i organizacje polonijne. Koordynatorem projektu jest Fundacja Edukacji Polonijnej. Uczniowie Libratusa mieszkają w 101 krajach z całego świata. Projekt jest upowszechniany dzięki współpracy z polskimi ambasadami, organizacjami polonijnymi, informacje zamieszczane w Internecie. Do grup realizujących zerówkę dzieci są kwalifikowane na podstawie roku urodzenia. Udział pięcio- i sześciolatków w projekcie pozwala na usystematyzowane budowanie gotowości szkolnej. Obecnie do zerówki przyjmowane są dzieci z rocznika 2011 lub rocznika 2010, jeżeli ich poziom wiedzy i umiejętności nie pozwala na zakwalifikowanie do klasy pierwszej. Aby rozpocząć naukę w klasie pierwszej lub każdej kolejnej, trzeba przejść badanie przeprowadzone przez pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokona on klasyfikacji dziecka do danej klasy, a także oceni, czy dziec...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy