Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sytuacje kryzysowe

11 grudnia 2018

NR 97 (Grudzień 2018)

Chore dziecko w przedszkolu

0 666

Jesień i zima to czas wielu infekcji, przeziębień i grypy. Lekarze ostrzegają, że w powietrzu jest zdecydowanie więcej zarazków chorobotwórczych, a nasze przedszkolaki w znacznie większym stopniu narażone są na choroby. I choć wiele z dzieci ma silny układ odpornościowy, który szybko i skutecznie radzi sobie z zarazkami, to jednak problem dużej zachorowalności pojawia się w niemal każdej placówce. Dlaczego tak się dzieje? Główną przyczyną jest to, że rodzice przyprowadzają do przedszkola chore dzieci.

Jednym z podstawowych zadań przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki w atmosferze bezpieczeństwa, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce. Ze względu na brak prawnych uregulowań dotyczących dzieci chorych w przedszkolu zapisy dotyczące tych kwestii powinny znaleźć się w prawie wewnątrzprzedszkolnym. 
Podstawowym dokumentem regulującym sprawy związane z tematyką bezpieczeństwa i zdrowia dziecka powinien być statut przedszkola zawierający precyzyjne zapisy mówiące, że do przedszkola przyprowadza się wyłącznie zdrowe dzieci.
Powinien też:

POLECAMY

 • regulować uprawnienia i obowiązki nauczyciela w przypadku stwierdzenia choroby dziecka;
 • określać tryb postępowania, gdy objawy choroby ujawnią się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu;
 • wskazywać zakres obowiązków rodziców w tym zakresie;
 • w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej przewidywać zobowiązanie rodziców do poinformowania przedszkola o takiej chorobie dziecka, np. przy zgłoszeniu nieobecności w przedszkolu.

Rodziców należy zapoznać z treścią statutu w trakcie zebrania organizacyjnego na początku roku szkolnego. Warto jednak zapisy dotyczące praw i obowiązków, zwłaszcza dotyczących zapewnienia dzieciom zdrowia i opieki, przypominać regularnie podczas spotkań. Dobrą praktyką jest umieszczenie dokumentu w miejscu dostępnym dla ogółu rodziców, takim jak gablotka, tablica informacyjna w przedszkolnym korytarzu czy półka na dokumenty w szatni, oraz na stronie internetowej przedszkola. 

Co zrobić w sytuacji kryzysowej, jaką z pewnością jest przyprowadzenie do przedszkola chorego dziecka? 
Jakie kroki podjąć, jeśli rodzice nie reagują właściwie na sygnał ze strony placówki, że dziecko jest chore? 

Pracownik przedszkola – czy to nauczyciel, czy też dyrektor – 
nie może odmówić przyjęcia do przedszkola oraz sprawowania opieki nad dzieckiem, wobec którego można wysnuć na podstawie obserwacji podejrzenie, że jest chore. Rozpoznania choroby dokonuje wyłącznie lekarz. Jeżeli więc rodzic zbagatelizuje chorobę dziecka, nie zareaguje na sugestię nauczyciela, placówka musi być przygotowana na rozwiązania zapewniające nie tylko dziecku choremu, ale i wszystkim pozostałym dzieciom odpowiednie warunki pobytu.

 1. Udzielenie rodzicom informacji w momencie przejmowania opieki nad dzieckiem
  1. Nauczyciel powinien poinformować rodzica o tym, że w razie pogorszenia stanu zdrowia zostanie on powiadomiony o konieczności odebrania dziecka i udania się z nim do lekarza.
  2. Należy udzielić informacji, że jeśli nauczyciel uzna, iż zdrowie dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie ratunkowe.
  3. Należy poinformować rodzica, że wyłącznie na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne własnego dziecka i innych dzieci. 
 2. Monitorowanie stanu zdrowia dziecka 
  Nauczyciele wraz z personelem pomocniczym dokonują podczas pobytu dziecka obserwacji jego stanu fizycznego oraz zachowań. Dziecko możemy uznać za chore i niezdolne do kontynuowania pobytu w przedszkolu, jeżeli z powodu złego samopoczucia nie może uczestniczyć w zajęciach, jego stan wymaga fachowej opieki medycznej lub jeśli naraża ono inne dzieci na zarażenie się chorobą.
  Przykładowe objawy upoważniające nauczyciela do podjęcia działań mających na celu powiadomienie rodziców o konieczności odebrania dziecka z przedszkola 
  1. Zachowanie: dziecko wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia, jest apatyczne lub nadmiernie poirytowane, płacze częściej niż zwykle, pokłada się, nie chce brać udziału w zajęciach.
  2. Skóra: na skórze pojawia się wysypka, dziecko odczuwa wzmożony świąd, temperatura ciała jest podwyższona.
  3. Oczy: zapalenie spojówek (oko jest zaczerwienione, zbiera się wydzielina ropna, która wycieka lub zasycha w oku).
  4. Układ oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem – świszczący oddech, charczący lub zmieniony głos (chrypka); występuje kaszel, katar.
  5. Układ trawienny: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich godzin wymiotowało, ma nudności, bóle brzucha.
  6. Jama ustna: w obrębie jamy ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia, z ust wycieka ślina, dziecko skarży się na ból zęba.
 3. Sprawowanie opieki do momentu odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione do momentu pojawienia się rodziców
  Do zadań nauczycieli i personelu należy:
 • zapewnienie dziecku zainteresowania; 
 • umożliwienie dziecku położenia się na materacu, leżaku i przykrycia, jeżeli komunikuje taką potrzebę;
 • zapewnienie możliwości napicia się świeżej wody;
 • w miarę możliwości oddzielenie chorego dziecka od pozostałych dzieci – w przypadku jego złego samopoczucia pozwala to na odizolowanie od nadmiaru bodźców i umożliwia wyciszenie się, ograniczając kontakt z innymi.

Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice zdrowych przedszkolaków, obserwując chore dziecko w przedszkolnej sali, próbują wymóc na dyrektorze oddzielenie dzieci chorych od zdrowych. Pamiętajmy jednak, że nawet na ich prośbę dyrektor nie ma obowiązku izolowania dziecka chorego. Oddzielenie od grupy jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy dziecko się rozchorowało, pogorszył się jego stan zdrowia i musi ono oczekiwać na odbiór przez rodziców. Warto jednak podkreślić, że odseparowanie dziecka chorego od zdrowych dzieci nie jest formą dyskryminacji, ale działaniem podejmowanym w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, dlatego w takim przypadku oddzielenie jest jak najbardziej uzasadnione.

 1. Choroby zakaźne w przedszkolu
  Choroby zakaźn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy