Dołącz do czytelników
Brak wyników

WebQuest Innowacyjna i nowoczesna metoda nauczania
Praktyczne porady i przykłady

Artykuły z czasopisma | 26 lutego 2018 | NR 77
410

W najbliższym czasie w placówkach przedszkolnych wychowankowie będą przeżywać ważne wydarzenia w życiu społecznym. Pierwszym z tych ważnych wydarzeń to święta Bożego Narodzenia. To właśnie czas na ubieranie choinki, wspólne dzielenie się opłatkiem, obdarowanie się prezentami i różnymi upominkami, wizyty Mikołaja lub Aniołka. W życiu rodzinnym dzieci najczęściej również doświadczają magii świąt – świąteczne zakupy, świąteczne wypieki, zapach choinki w domu oraz prezenty. Dobrze jest, gdy dzieci kultywują tradycje świąteczne – ubieranie choinki, dwanaście potraw i wiele innych różnych zwyczajów charakterystycznych dla danego regionu Polski, w którym dzieci mieszkają. Kolejnym z ważnych wydarzeń w życiu uczniów przedszkola to zapewne karnawał, gdzie zarówno dzieci, jak i najczęściej rodzice uczestniczą w różnych zabawach i przyjęciach karnawałowych. Organizowane w przedszkolu bale, konkursy na królową balu to konieczny element wydarzeń w przedszkolu w okresie karnawałowym.

 

POLECAMY

Takie właśnie wydarzenia, nieodłączne w życiu przedszkola, mogą stać się zapewne inspiracją do głębszego poznawania różnych tradycji i zwyczajów. Nauka w przedszkolu powinna odbywać się przez zabawę – w tym właśnie okresie ciekawą do zastosowania wydaje się metoda WebQuest – czyli innowacyjna metoda nauczania łącząca ze sobą tradycyjne media (takie jak książka) z tymi bardziej nowoczesnymi, jak: komputer, smartfon czy tablet. Do współpracy warto też włączyć rodziców lub starsze rodzeństwo albo dziadków – ich pomoc zapewne okaże się nieoceniona, a czasami wręcz konieczna do przeprowadzenia danego projektu.

 

Karnawał kiedyś i dziś – przykładowy WebQuest

Ze względu na to, że będzie to zapewne pierwszy WebQuest uczniów, dobrze jest, aby był to WebQuest krótkoterminowy. Rodzice powinni być zapoznani z całym przedsięwzięciem. Warto założyć pocztę Gmail, do której dostęp będą mieli wszyscy rodzice wychowanków. Będzie można porozumiewać się za pomocą zwykłych wiadomości lub też poprzez udostępniony do wspólnej edycji dokument tekstowy. Większą wartość będzie mieć tutaj zapewne wspólny dokument tekstowy, dzięki któremu rodzice dowiedzą się o danym przedsięwzięciu, będą mogli na bieżąco śledzić zarówno aktualne wymagania, zadania, jak i efekty pracy. Dobrze jest również publikować efekty pracy swoich wychowanków. Odpowiednim narzędziem do tego zapewne okaże się strona przedszkola lub też stworzony na potrzeby tego przedsięwzięcia własny blog. Blog może być wygodniejszym narzędziem pracy (najczęściej sam interfejs jest prostszy w obsłudze).

Zadania dobrane w projekcie WebQuest odpowiadają typologii zadań obowiązujących w tej metodzie dydaktycznej. Na potrzeby tego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę wiek uczestników, warto więc zastosować:

 • opowiadania – w szczególności raporty;
 • prace dziennikarskie (rozmowy z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem);
 • zadania projektowe i wytwórcze;
 • dodatkowo: zadania mające na celu budowanie porozumienia.

Zaplanowano, że uczniowie w tym projekcie poznają historię karnawału, dowiedzą się, jak karnawał spędzali ich rodzice, dziadkowie oraz zaprojektują pracę plastyczną, którą kolejno wykonają na tabletach. Ze względu na to, że w nauczaniu przedszkolnym w dużej mierze występuje nauczanie o charakterze spiralnym – dlatego uczniowie rozpoczną swoją pracę od wspólnego wykonania mapy myśli (za pomocą rysunków, w ścisłej współpracy z wychowawcą grupy przedszkolnej) związanej z karnawałem.

WebQuest ma na celu wykształcenie u wychowanków następujących umiejętności:

 • efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie z pomocą osób dorosłych;
 • publikowanie informacji (w tym projekcie – plakaty, prezentacja stworzona przez wychowawcę np. w programie PowerPoint);
 • projektowanie własnej pracy, kończenie pracy rozpoczętej;
 • przeprowadzanie wywiadu;
 • publiczna prezentacja.

W trakcie trwania WebQuestu należy przeprowadzić kilka bloków zajęć. W zależności od wieku grupy oraz liczby uczestników uczniowie mogą pracować w podgrupach lub w całej grupie przedszkolnej. Nie jest wskazane też, ze względu na wiek dzieci, wybieranie lidera grupy – osoby odpowiedzialnej za pracę swojej grupy projektowej. Zamiast tego można obserwować, jak dzieci współdziałają w grupie, czy nastawione są na pomoc, czy też na pracę indywidualną – i tak też dobierać poszczególne aktywności dzieci, odpowiednio modyfikując przeprowadzany projekt. Wykorzystując pracę w podgrupach, można zrobić to na dwa sposoby – każda grupa ma do wykonania ten sam zestaw zadań (opcja zdecydowanie wygodniejsza w pracy w przedszkolu) lub też każda z grup ma do wykonania inny zestaw zadań (w przypadku takiego podziału pracy bardzo ważna jest ścisła współpraca z rodzicami). Podczas wykonywania WebQuestu warto wykorzystać trzy powszechne technologie: papier, tablet, komputer.

Zaangażowanie dzieci ma służyć pogłębianiu ich wiedzy o otaczającym ich świecie, o różnych zwyczajach i tradycjach. Ma budować pozytywny obraz całego procesu nauczania, któremu towarzyszy wiele radości i zabawy

WebQuest może być zaplanowany następująco:

 • Tytuł: W karnawale same bale
 • Temat: Karnawał kiedyś i dziś
 • Adresaci: koledzy i koleżanki z grupy, rodzice i dziadkowie autorów
 • Autorzy: wychowankowie danej grupy przedszkolnej  (np. grupa realizująca roczne przygotowanie przedszkolne)

Wprowadzenie
Niedługo w naszym przedszkolu odbędzie się kolorowy bal karnawałowy. Zapewne będzie dużo zabawy, tańców, konkursów na najlepszy strój. Zatem czy wiesz, że nazwa karnawału pochodzi od włoskiego słowa carne vale, które oznaczało pożegnanie mięsa? Trwa on od Święta Trzech Króli, aż do wtorku przed środą popielcową. Karnawał jest obchodzony już kilkanaście wieków, świętowali go już nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a nawet jeszcze starsi przodkowie. W ciągu lat karnawał się zmieniał, czy wiesz jak? Pytałeś kiedyś swoich rodziców lub dziadków, jak spędzali karnawał? Zapewne jesteś ciekawy, jak wyglądał on kiedyś.

Zadania
Zadanie 1. – Co to jest karnawał?
Zadanie 2. – Historia karnawału
Zadanie 3. – Karnawał starszego rodzeństwa, moich rodziców, dziadków
Zadanie 4. – Karnawał jak malowany
Zadanie 5. – Karnawał kiedyś i dziś

Proces
Jesteście jedną grupą, która będzie wykonywać zadania związane z karnawałem. Dzięki tej zabawie możecie wcielić się w różne role. Niektórzy z was zapewne okażą się rewelacyjnymi dziennikarzami, którzy chętnie wysłuchają i dopytają o sposób spędzania karnawału swoich rodziców, dziadków, a może nawet i pradziadków. Część z was wcieli się w role poszukiwaczy różnych zdjęć i filmów o karnawale, jak odkrywcy nieznanych terenów wyszukają najciekawsze zdjęcia i pokażą je całej klasie. Wyznaczone zadania będziecie rozwiązywać zarówno w szkole, jak i w domu. Na zajęciach o karnawale będziemy spotykać się razem cały tydzień – na ostatnim spotkaniu przedstawicie wyniki swojej pracy (prezentacja odbędzie się przed całą grupą).
Jeśli pojawią się jakieś problemy – zawsze wasi rodzice mogą wysłać e-maila z pytaniem. Postarajcie się zapamiętać, jak najwięcej informacji podczas prac związanych z karnawałem.

 

Informacje do zadań:
 

Zadanie 1. W grupie wymyślcie i narysujcie jak najwięcej skojarzeń ze słowem „karnawał”, podzielcie je na odpowiednie kategorie, a następnie wykonajcie mapę myśli. Wspólnie podejmijcie decyzję dotyczącą wykonania (może być ona przedstawiona na arkuszu papieru lub z pomocą nauczyciela w programie komputerowym, np. FreeMind).

Zadanie 2. Razem z rodzicami lub kolegami z grupy sprawdźcie pocztę e-mail (login i hasło otrzymaliście od prowadzącego – wcześniej założone konto Gmail), na wskazanych stronach internetowych poszukajcie najważniejszych informacji o historii karnawału. Zgromadźcie te informacje – najlepiej za pomocą rysunków.

Zadanie 3. Zapytajcie swoich rodziców, dziadków, jak oni spędzali karnawał. Nagrajcie opowieści swoich rodziców, dziadków, pradziadków o tym, jak kiedyś spędzali karnawał.

Zadanie 4. W grupie podzielcie się tematami prac plastycznych dotyczących karnawału (maski, ciekawe stroje, kolorowy wystrój sali). Każdy z was zaprojektuje pracę plastyczną, którą kolejno wykonana na tablecie w programie FingerPaint.

Zadanie 5. Podsumowując własną pracę w grupach, wykonacie prezentację z wynikami waszej pracy. Przed całą klasą przedstawicie wyniki swojego projektu. Stworzona prezentacja zostanie przekazana rodzicom.

Źródła
W swojej pracy skorzystajcie z dostępnych stron internetowych. Jeśli znajdziecie ciekawy film w Internecie, zapiszcie jego link. Swoje poszukiwania możecie wzbogacić o pozycje książkowe dostępne w bibliotece szkolnej.

Ewaluacja
Tabela oceny będzie wypełniana podczas trwania całego WebQuestu. 
Na koniec WebQuestu każdy z was otrzyma nagrodę.

Tak przeprowadzony WebQuest będzie zapewne wielką inspiracją do kolejnych projektów. Wzbudzi on w dzieciach aktywność poznawczą oraz zachęci do poszukiwań odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Warto zauważyć, że zastosowanie metody WebQuest jest rozległe. Posiada on wszystkie zalety projektu edukacyjnego (kształtowanie samodzielności ucznia w zdobywaniu wiedzy, umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacyjnych, dzielenia się rolami według osobistych predyspozycji itd.). Dodatkowo, długoterminowy WebQuest dobrze uczy zarządzania czasem.

Na poziomie edukacji przedszkolnej trzeba pamiętać o specyficznych, odmiennych uwarunkowaniach: wychowanek przecież jeszcze nie umie czytać. Dlatego są to zawsze przedsięwzięcia angażujące wspólnie nauczyciela, dziecko i rodziców. W takiej grupie wiekowej nie można przyjąć, że dzieci uczą się wyszukiwania informacji w Internecie w sposób samodzielny.

Nazwa WebQuest w wolnym tłumaczeniu brzmi „poszukiwanie w sieci”, co oddaje jego podstawowe zastosowanie – doskonalenie umiejętności efektywnego korzystania ze źródeł sieciowych. Jednocześnie poprawnie przeprowadzony WebQuest powinien wiązać się z publikacją efektów w sieci, dzięki czemu dzieci uczą się publikowania informacji, pozytywnej obecności w sieci, autoprezentacji, budowania dobrego wizerunku cyfrowego oraz tego, jak dobrze kształtować swoją cyfrową tożsamość. Są to umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Kiedy nauczyciel pierwszy raz rozpoczyna pracę metodą projektu, najczęściej zapomina o wielu ważnych rzeczach, a często pomija je, świadomie dążąc do uproszczenia pracy. Często nauczyciel ma błędne przeświadczenie, że nie musi zastosować od razu wszystkich elementów WebQuestu naraz. Wybiera tylko te, które wydają się odpowiednie do danego przedsięwzięcia, omijając wiele kluczowych ogniw, dlatego takie eksperymenty zazwyczaj skazane są na porażkę.
Zdarza się również, że nauczyciel zaczynający pracę metodami projektowymi, nawet mając świadomość kluczowej wagi samooceny i wzajemnej oceny uczniów, zakłada, że (przynajmniej „na razie”) to on będzie źródłem wszelkiej oceny. Niekiedy nauczyciel wykonuje za uczniów niektóre kategorie zadań organizacyjnych, np. rozdziela zadania, dyktuje tematy, albo uczniowie wykonują te zadania, ale nie podlegają one potem ocenie. Nauczyciel ocenia tylko merytoryczne aspekty wykonywanych zadań albo też tylko produkt projektu – podobnie jak w późniejszych klasach klasówkę. W efekcie często ta dość pracochłonna metoda projektu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. To z kolei działa demotywująco zarówno na nauczyciela, jak i jego uczniów – wychowanków. Mogą oni być zawiedzeni takim projektem, winiąc projekt jako metodę, zamiast brak znamion projektu w projekcie.

W odróżnieniu od popularnego projektu edukacyjnego w WebQueście trudniej zapomnieć o jakimś ogniwie, gdyż schemat zmusza nauczyciela i uczniów do dotrzymania wszystkich. W opisie nauczyciel wychowawca otrzymuje informacje, że należy podać uczniom kryteria ocen przed przystąpieniem do pracy, że kryteria uwzględniają wiele aspektów aktywności uczniowskich itd. Dzięki temu nauczyciel łatwiej panuje nad całym procesem edukacyjnym, co przynosi korzyść zarówno wychowankom, jak i stanowi dużą satysfakcję u nauczyciela.

Zwracając szczególną uwagę na WebQuest na poziomie edukacji przedszkolnej, trzeba pamiętać o specyficznych, odmiennych uwarunkowaniach: wychowanek przecież jeszcze nie umie czytać. Dlatego są to zawsze przedsięwzięcia angażujące wspólnie nauczyciela, dziecko i rodziców. W takiej grupie wiekowej nie można przyjąć, że dzieci uczą się wyszukiwania informacji w Internecie w sposób samodzielny. Uczniowie albo nie potrafią czytać, albo na tyle słabo czytają, że nie będą w stanie nauczyć się samodzielnie wyszukiwać w Internecie informacji tekstowych. W takich sytuacjach WebQuesty planuje się ta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy