Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study

8 kwietnia 2022

NR 129 (Kwiecień 2022)

Tworzenie i zmienianie arkuszy organizacji przedszkoli

0 149

Miesiące marzec i kwiecień to rokrocznie czas przygotowywania w placówkach publicznych każdego typu arkuszy organizacji na następny rok szkolny, czyli obecnie na rok szkolny 2022/2023. Pokonujemy trudności i rozwiewamy wątpliwości związane z tworzeniem i zmienianiem w trakcie roku szkolnego arkuszy organizacji przedszkoli.

1| Przypadek

Pytanie:
Dyrektor przygotowuje arkusz organizacji. W przedszkolu część nauczycieli jest zatrudniona na czas określony do 31 sierpnia 2022 r. Czy takich nauczycieli należy uwzględnić w arkuszu? 

POLECAMY

Odpowiedź:
Arkusz organizacji przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
W arkuszu organizacji na rok szkolny 2022/2023 należy podać imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli, którzy będą zatrudnieni w przedszkolu w tym roku szkolnym, oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i ich liczbę godzin. 
Arkusz nie powinien uwzględniać nauczycieli, z którymi na dzień jego sporządzania nie łączy z placówką stosunek pracy w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz. Na przykład jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia 2022 roku, a w dniu opracowania arkusza na rok szkolny 2022/2023 jeszcze nie nawiązano z nim stosunku pracy na rok szkolny 2022/2023, to nie powinien on być ujęty w arkuszu na ten rok szkolny.

2| Przypadek 

Pytanie:
Dyrektor szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, tworząc arkusz organizacyjny, zamierza podawać oddziały w szkole łącznie z oddziałami przedszkolnymi. Program elektroniczny ma taką opcję, jednak kuratorium oświaty wymaga podania odrębnie oddziałów i liczby uczniów w szkole oraz oddziałów wychowania przedszkolnego wraz z liczbą ich uczniów. Jak należy postąpić?

Odpowiedź:
Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli arkusz organizacji powinien odrębnie wymieniać klasy I–VIII szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne, ponieważ oddziały przedszkolne nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej.

Jeżeli stosowane oprogramowanie jest sprzeczne z regulacjami prawnymi, to należy samodzielnie sporządzić wymagane treści osobno dla szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.

Informacja o oddziałach i uczniach w szkole podstawowej oraz oddziałach przedszkolnych nie może być zastępowana zbiorczymi danymi jako suma oddziałów i uczniów. 

3| Przypadek

Pytanie:
Czy rada pedagogiczna podejmuje uchwałę opiniującą arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023?

Odpowiedź:
Dotąd przepisy prawa oświatowego nie przewidywały obowiązku opiniowania arkusza organizacji  przez  radą pedagogiczną. Ustawa Prawo oświatowe wskazuje, że opiniowaniem rady pedagogicznej obejmuje się tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki.

Doszło do próby wprowadzenia takiego opiniowania poprzez ustawę z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 110, dyrektor placówki po opracowaniu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023 miał przedstawić go do zaopiniowania nie tylko zakładowym organizacjom związkowym ale także radzie pedagogicznej. Ustawa została jednak zawetowana przez Prezydenta RP i nie weszła w życie.

Do dalszych prac nad arkuszem nie jest wymagana pozytywna opinia rady pedagogicznej.

4| Przypadek

Pytanie:
Arkusz organizacji placówki podlega zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe. W ubiegłym roku jeden ze związków zawodowych wydał opinię po 21 dniach przetrzymywania u siebie arkusza organizacji. W tym roku sytuacja może się powtórzyć. Czy związek ma pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy