Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy , Otwarty dostęp

18 stycznia 2021

NR 117 (Styczeń 2021)

Rozwój dziecka

Celowa, systematyczna i konsekwentna praca mająca na celu wspieranie rozwoju każdego dziecka jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed przedszkolem i nauczycielami. Mówi o tym wprost art. 6 ust. 2 Karty Nauczyciela, informując, że każdy nauczyciel obowiązany jest wspierać każde dziecko w jego rozwoju. Wspomina też o tym rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: „Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów”.

Rozwój dziecka jest dla oświaty zagadnieniem kluczowym. Rodzice są zainteresowani tym, w jaki sposób placówka, do której oddają swoje dzieci, sprzyja ich rozwojowi i gwarantuje im możliwości wspinania się na kolejne etapy szkolnej edukacji. To właśnie treści, które są szczególnie istotne w sytuacji budowania pozycji promującej przedszkole. Wiążą się przede wszystkim z kwestiami wyboru odpowiedniej placówki dla danego dziecka, ale też z budowaniem opinii, jaką chcielibyśmy, by dotyczyła naszego przedszkola. Osobną kwestią, wiążącą się też z obowiązkiem informowania o poziomie osiągnięć reprezentowanych przez przedszkolaków, jest również informowanie rodziców o tym, w jaki sposób przebiega rozwój edukacyjny ich dzieci. 

Odpowiedzialność placówek oświatowych za efektywne wspieranie rozwoju każdego dziecka można rozpatrywać na trzech poziomach:

POLECAMY

  • organizacji pracy przedszkola,
  • zapewnienia właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • indywidualnej odpowiedzialności każdego nauczyciela za pracę z poszczególnymi uczniami.

Możemy więc zwracać się do rodziców naszych poszczególnych wychowanków na kilku różnych poziomach. 

Pierwszy z nich to materiały promocyjne placówki, których celem jest dostarczenie informacji o tym, jakie założenia rozwojowe skierowane do swoich wychowanków reprezentuje dana placówka. 

Szanowni Państwo, w związku z tym, że doceniamy udział rodziców we wspólnej pracy nad rozwojem naszych wychowanków, jesteśmy bardzo zainteresowani dostarczeniem Państwu informacji na temat celów oraz form działania, jakie praktykują nauczyciele w pracy z Waszymi dziećmi. W sposób oczywisty dotyczy to organizacji poszczególnych zajęć, ale również specyficznych form pracy oraz systemu wartości, którymi kierujemy się w ramach naszych działań edukacyjnych. Najważniejsze dla naszego przedszkola jest… (i tu warto zapisać to, co w danej organizacji uznajemy za kluczowe; kiedyś zapisy takie wiązaliśmy z misją oraz wizją placówki, w wielu zapewne sformułowania te nadal są wykorzystywane, dziś możemy odnieść się do zapisanych w statucie bądź programie profilaktyczno-wychowawczym sformułowaniach ideowych, które powinny wyróżniać naszą placówkę spośród wielu innych). 

Działania, które podejmujemy, by zapisane wyżej rezultaty osiągnąć, to… (i tu warto zaprezentować nie tylko kwestie oczywiste, jak zestaw poszczególnych zajęć, ale ofertę propozycji dodatkowych, zarówno tych, które poszerzają zestaw zajęć – tu zajęcia dodatkowe, praca z określonymi specjalistami itd., ale też i tych, które różnią naszą ofertę poprzez formę pracy – działania w ramach określonych projektów firmowanych bądź finansowanych przez podmioty zewnętrzne, współpraca z atrakcyjnymi placówkami, w tym uczelniami, a także prowadzenie zajęć w sposób wyróżniający na tle innych przedszkoli, jak stosowanie oceniania kształtującego, praca metodą projektu czy stosowanie metody odwróconych zajęć).

Potwierdzeniem korzyści, jakie przynoszą proponowane przez nas rozwiązania, których beneficjentami są nasi wychowankowie, jest… (i tu wymieniamy najbardziej spektakularne osiągnięcia, jakie były udziałem przedszkolaków, ale też konkretnych nauczycieli czy naszego przedszkola). 

Dokument nie może być szczególnie długi, za to powinien być nasycony dużą liczbą faktów. Jeśli zdecydujemy się umieścić go na swojej stronie internetowej, to można wybrane wydarzenia, na które się powołujemy, podlinkować ze stronami, gdzie można więcej o tym przeczytać albo przekierować do galerii, w której zamieścimy ilustracje bądź filmy potwierdzające opisywane rezultaty pracy naszej placówki.

Druga strona informowania o procesie rozwoju konkretnych wychowanków to instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób wiedzę na ten temat rodzice mogą uzyskać od konkretnych pracowników danej placówki. 

Szanowni Państwo, zależy nam bardzo na tym, byście otrzymywali na bieżąco informacje o procesie rozwoju i skali osiągnięć reprezentowanych przez Wasze dzieci. Podstawowym dostawcą tego typu informacji są wychowawcy. Ich zadaniem jest bieżące gromadzenie danych na temat rozwoju Waszych dzieci i reagowanie w każdej sytuacji, kiedy niezbędna będzie interwencja konkretnych nauczycieli lub specjalistów. Każdy nauczyciel z kolei śledzi na bieżąco rozwój i poziom osiągnięć konkretnych podopiecznych, uwzględniając z jednej strony zakres wymagań wpisanych w podstawy programowe, z drugiej zaś – specyficzne predy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy