Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy , Otwarty dostęp

7 lutego 2020

NR 109 (Luty 2020)

Promocja i działania marketingowe przedszkola

0 508

Placówki przedszkolne, bez względu na ich charakter oraz podmiot, który nimi zarządza, od dobrych kilkunastu lat są niemal w całości podmiotami działającymi na zasadach rynkowych. Sposób wyliczenia środków, które mogą otrzymać od gminy, jest uwarunkowany środowiskowo i wynika z poziomu średnich nakładów, jakie samorządy przekazują na funkcjonowanie przedszkoli. Same przedszkola również na szereg swoich aktywności muszą pozyskiwać pieniądze, a chcąc poszerzać swoją ofertę, zmuszone są do angażowania dodatkowych środków finansowych.

Przedszkola od lat funkcjonują w niezwykle zmiennych warunkach demograficznych i w gruncie rzeczy nigdy na 100% nie mogą zaplanować liczby grup ani przedszkolaków, bo te albo są, albo ich nie ma, a kiedy nawet są, to mogą przyjść do nas, do innego przedszkola czy placówki pełniącej funkcje podobne do tych, jakie pełnią placówki przedszkolne, albo… mogą po prostu zostać w domu. Oznacza to, że przedszkola od lat funkcjonując na rynku, po prostu posługują się rozmaitymi mechanizmami marketingowymi. Spróbujmy jednak na to, co w tym zakresie można zrobić, spojrzeć z innej, szerszej, może nieco teoretycznej perspektywy.

POLECAMY

Skąd się biorą dzieci… w przedszkolu

Jedno z popularnych stwierdzeń używanych przez marketingowców mówi o tym, że najważniejszym towarem są w istocie potrzeby klienci, co w języku dialogu oznacza, że: „Nikt nie sprzedaje mydła, a jedynie potrzebę umycia się”. Podobny cel towarzyszy codziennej pracy każdego nauczyciela, a już nauczyciela przedszkola w szczególności. Widzimy przecież, że efekty naszej pracy ściśle wiążą się z dbałością podejmowanych przez nas działań. Dzieci chętnie bawią się, przestrzegają zasad i uczą się tego, co im proponujemy z reguły wówczas, kiedy odbierają to jako coś godnego zainteresowania. W przedszkolu nie można powiedzieć dzieciom, że mają się czegoś nauczyć, bo jak nie, to dostaną złą ocenę na sprawdzianie. Dzieci natomiast same z chęcią się w różne rzeczy zaangażują, kiedy tylko będą widziały w niej jakąś tajemnicę, możliwość działania czy nowe atrakcyjne dla nich umiejętności.
O sukcesie tego przekazu decyduje jego forma, ale też swego rodzaju jednolitość. Jeśli w danym środowisku określone przedszkole oceniane jest przez wszystkich pozytywnie, to sukces marketingowy promocji jego walorów jest oczywisty. Kiedy jednak część osób mówi tak, a część inaczej, wówczas odbiorca tego typu przekazu nie skupia się na jego treści, ale na tym, co potwierdza jego negatywne przekonania. W efekcie skutek marketingowy jest żaden. Skuteczna praca marketingowa powinna bazować na jednolitości przekazu. Stąd ważne, by przedszkola nie tylko oferowały atrakcyjną liczbę oczekiwanych przez rodziców zajęć. Zapewne jeszcze mniej znaczy zapewnienie, że przedszkole w całości przestrzega wszelkich zasad zapisanych w podstawie wychowania przedszkolnego, choć dobra opinia szkoły i upowszechnianie wśród rodziców uczniów klas młodszych informacji, że dzieci przychodzące do szkoły z danej placówki przedszkolnej są dobrze przygotowane, zapewne dla części rodziców będzie istotne, a więc marketingowo słuszne. Ważne jest również i to, jak przedszkole potrafi się zaprezentować w swoim środowisku. Ile i jakie imprezy organizuje. W ilu lokalnych przedsięwzięciach bierze udział. No i jak wygląda. Wygląd budynku i otoczenia przedszkola to jeden z pierwszych mechanizmów marketingowych, którym należałoby się posługiwać, podejmując działania promocyjne swojej placówki.

Marketing w przedszkolu, czyli co?

Marketing, również w edukacji, wychodzi z założenia, że odbiorca naszych usług i jego oczekiwania to najważniejszy element naszej pracy. Jeśli nie ma klientów, to i my tracimy rację bytu. Stąd pilna potrzeba identyfikowania i zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb klienta. W przypadku przedszkola oznacza to przede wszystkim zainteresowanie oferowanymi przez nie propozycjami. I tu konieczne jest rozpoznawanie potrzeb, z którymi do przedszkola przychodzą rodzice. Dotyczą one zapewne w pierwszej kolejności godzin otwarcia. Pogodzenie tego, czego w tym zakresie oczekują rodzice, z tym, co może zaoferować im placówka, nie jest na ogół zbyt proste. Dlatego ważne w tym kontekście są nie tylko proste komunikaty, typu: „Przedszkole pracuje od… do…”, ale po prostu rozmowy. 
Nadrzędnym celem marketingu jest kształtowanie oferty powiązanej z analizą rynkowych zachowań klientów. W przypadku przedszkola chodzi o właściwe rozpoznawanie aspiracji edukacyjnych środowiska, w tym w szczególności dzieci, ale też (a może przede wszystkim) rodziców. Wiadomo, że możemy zaoferować naukę języka chińskiego czy szkołę tanga dla najmłodszych, ale uda nam się tym zachęcić naszych potencjalnych klientów tylko wtedy, kiedy i oni będą mieli tego typu zapotrzebowania. Z drugiej strony istnieje mnóstwo propozycji mających charakter jak najbardziej dydaktyczny, o których rodzice mogą nie wiedzieć, a które można w skuteczny sposób im zaproponować. Chodzi tu przede wszystkim o szereg zajęć związanych z nowymi technologiami, a w szczególności z programowaniem. Zajęć, które służą nie tylko zabawom z komputerem, ale uczą myślenia, szacowania, porównywania, projektowania, współpracy i wielu, wielu ważnych umiejętności. Szczęśliwie do tego typu zajęć mamy na ogół bardzo interesującą obudowę. Warto się z nią i z jej możliwościami zapoznać. Może warto zaprosić przedstawiciela konkretnej formy, by pokazał te możliwości rodzicom i nauczycielom. Kiedy będziemy pewni, że to atrakcyjne i przydatne, i co więcej –zaczniemy to wdrażać, nasza pozycja w środowisku na pewno poszybuje w górę.

Budowanie wizerunku przedszkola

Przedszkole działa w określonym środowisku, które w najogólniejszym zarysie odbiera je poprzez potoczną opinię, jaką ma na jego temat zainteresowana nim część społeczności lokalnej. W przypadku równoległego konkurowania ze sobą kilku placówek oświatowych o podobnym charakterze, każde przedszkole musi dodatkowo dbać o to, by nie tylko być w określony sposób odbieranym przez zainteresowane nim osoby, ale przede wszystkim, by się w wyraźny sposób odróżniać od innych. To, co najbardziej wpływa na odbiór przedszkola w oczach jego potencjalnych klientów, to dobrze zaprojektowany i konsekwentnie podtrzymywany wizerunek placówki. Ten tworzony jest na ogół przez wiele lat i składa się nań długi szereg elementów. Należą do nich: historia przedszkola, jego indywidualne tradycje, wspomniany budynek i wystrój wnętrza, czystość, kolory, światło, meble, pracownicy, ich wygląd oraz sposób traktowania interesantów, logo, papier firmowy, gadżety promocyjne itd.
Budując wizerunek przedszkola warto przestrzegać kilku zasad:

  • zawsze dbać o dobrą opinię w środowisku lokalnym,
  • pracować nad tym, by przedszkole wyróżniało się na tle innych konkurencyjnych placówek,
  • korzystać z naturalnych warunków, w jakich dane przedszkole funkcjonuje,
  • dbać, by lokalne media mówiły o naszym przedszkolu możliwie często i, jeśli się tylko da, wyczerpująco,
  • bezwzględnie dbać, by pracownicy przedszkola (w tym również administracja i obsługa) odnosili się do dzieci, rodziców i innych osób odwiedzających placówkę z życzliwością oraz kulturą, a także, by potrafili zawsze udzielać kompetentnych odpowiedzi,
  • niezwykle ważny jest również wygląd przedszkola: otoczenia i murów zewnętrznych, ale również wygląd sal, korytarzy i szatni.

Rola dyrektora w pracy na rzecz wizerunku przedszkola

Osobą, która powinna być najbardziej wartościowym sponsorem skutecznych działań marketingowych przedszkola, jest przede wszystkim jego dyrektor. Dyrektor sam w sobie jest swoistym znakiem przedszkola. Jeśli w swoim środowisku odbierany jest jako mądry, wartościowy, zaradny, a jednocześnie przy...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy