Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

22 marca 2022

NR 128 (Marzec 2022)

Narracja pozytywna we wzmocnieniu działań marketingowych przedszkola. Jak przygotować się do stworzenia nowej oferty edukacyjnej w dobie pandemii

0 116

Czym jest narracja pozytywna, dlaczego ważne jest świadome dokonywanie analizy celów, do czego służy „drzewko ambitnych celów” i jak wykorzystać jego potencjał w warunkach przedszkolnych, aby przygotować się do efektywnego stworzenia nowej oferty edukacyjnej? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Świat przedszkolnych potrzeb

Jedna z popularniejszych historii opowiadanych przez marketingowców mówi o firmie produkującej buty, która wysłała swojego przedstawiciela do Afryki, by zorganizował tam właściwą przestrzeń do sprzedaży jej produktów. Po tygodniu oddelegowany pracownik przysłał jednak rezygnację i dodał: „Tu nic się nie da zrobić, tu wszyscy chodzą na bosaka”. Właściciele firmy nie zrezygnowali z działania i zdecydowali się wysłać na Czarny Kontynent swojego kolejnego przedstawiciela – ten jeszcze tego samego wieczoru wysłał pełen entuzjazmu telegram: „Afryka jest wspaniała. Przed nami wielkie pole do działania. Dostrzegam nieograniczone pasmo sukcesów. Tu nikt nie nosi butów!!!”. Tak działa marketing: dostrzega możliwości, a potencjalne ograniczenia czy bariery przeinacza w cele rozwojowe. Co więcej, większość swoich działań skupia na tym, co może przynieść korzyści. Tak działa również narracja pozytywna. 

Świat dostarcza nam faktów, ale to my interpretujemy je jako ograniczenia lub szanse. Podobnie jak inne dziedziny życia, również placówki oświatowe – nauczycieli i dzieci – dotknęła pandemia. W jakimś stopniu boimy się choroby oraz jej skutków. Obawiamy się konieczności całkowitej edukacji zdalnej oraz wynikających z niej dodatkowych obciążeń i różnych negatywnych konsekwencji. Martwimy się o stan psychofizyczny naszych podopiecznych, osiągane przez nich wyniki oraz kształt potencjalnych zaburzeń spowodowanych niecodziennymi warunkami nauczania i uczenia się. Świadomość potrzeb jest ważna. By formułować efektywne przesłanie, musimy najpierw dowiedzieć się, na czym najbardziej zależy jego odbiorcom. W ten sposób budujemy zestaw ich oczekiwań i jednocześnie zbiór wyzwań, którymi powinniśmy się zająć. 

Oczekiwania mogą wynikać z frustracji, strachu, niepokojów, braku zgody na obiektywny stan rzeczy. Wyzwania zawsze należy ujmować w słowa, korzystając z puli wyrażeń pozytywnych. Do skutecznego przeprowadzenia tego działania przyda się nam jedno z narzędzi, nazywane potocznie drzewkiem ambitnych celów. Furorę w edukacji robią ostatnio koncepcja i możliwości theory of constraints (TOC; z ang. – teoria ograniczeń). Polega ona na skupieniu się na rozpoznaniu i zarządzaniu ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, rozumianymi jako czynniki spowalniające nasze osiągnięcia czy realizację wybranych przez nas celów.

POLECAMY

Drzewko ambitnych celów sposobem na rozpoznanie i pokonanie przeszkód w realiach przedszkolnych

Metoda TOC polega na stworzeniu strategicznego planu obejmującego etapy działania, przeszkody i sposoby ich pokonania. 

 • Najpierw definiujemy listę przeszkód uniemożliwiających realizację naszego celu. 
 • Następnie przeformułowujemy ją na listę celów pozwalających „odwrócić” ograniczenia („Hurra, wszyscy chodzą na bosaka!!!”). 
 • Na koniec ustalamy niezbędne działania, które trzeba poczynić, żeby zlikwidować początkowe przeszkody. Prześledźmy w skrócie możliwości takiej analizy.

Zaproponowane rozwiązanie celowo zapisane są w sposób dość ogólnikowy. W rzeczywistości należy dokonać bardzo szczegółowej analizy stanu, ograniczeń oraz niebezpieczeństw związanych z organizacją pracy, metodami wykorzystywanymi przez nauczycieli, gotowością podopiecznych do działania, formami komunikowania się w grupie, placówce i z podmiotami pozaprzedszkolnymi, współpracą z rodzicami, zakresem oddziaływania na przedszkole organu prowadzącego czy sprawującego nadzór pedagogiczny, konsekwencjami i praktykami stosowania prawa oświatowego itp. Im więcej dostrzeżonych przeszkód, tym lepiej. Kluczowe jest jednak to, by nie identyfikować ich jako zbiór tego, czego – i dlaczego – nie możemy zrobić, wręcz przeciwnie – postrzegać je jako pretekst do formułowania celów odwróconych, zapisanych językiem korzyści i zakładających oczekiwane oraz możliwe do osiągnięcia rezultaty pozytywne.
 

Tabela 1. Analiza przeszkód zgodnie z założeniami teorii ograniczeń (TOC)
Przeszkody Odwrócone cele Działania
 • pogorszenie kondycji fizycznej i psychicznej podopiecznych,
 • spadek wartości wyników nauki, 
 • zaburzone relacje,
 • spadek motywacji do uczenia się
 • zaangażowanie dzieci w działania sprzyjające ich rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
 • indywidualne wsparcie umożliwiające wzrost osiągnięć,
 • organizacja zajęć wzmacniających relacje,
 • wprowadzenie rozwiązań wzmacniających motywację do uczenia się
 • opracowanie i wdrożenie działań  zachęcających do rywalizacji, wspólnej zabawy i wysiłku fizycznego,
 • organizacja pracy przedszkola i dzieci sprzyjająca współpracy, gwarancji osiągania sukcesów, możliwości prezentowania i świętowania uzyskiwanych rezultatów,
 • wykorzystywanie metod angażujących podopiecznych (zajęcia odwrócone, projekty),
 • poszerzenie informacji zwrotnej 


Narracja jako narzędzie marketingowe przedszkola

Świadomość ograniczeń i potrzeb oraz opisanie oczekiwanych rezultatów pozytywnych w połączeniu ze zbiorem działań, które pozwolą je osiągnąć, stanowią podstawę budowania narracji pozytywnej. Formułowanie narracji pozytywnej opiera się na opracowanej w tym celu strukturze, która pozwala efektywnie przekierować myślenie z poziomu braków i niepokoju na platformę nadziei i oczekiwania spełnienia niepokojących nas tu i teraz potrzeb. 

 1. Najpierw trzeba nazwać rzeczy po imieniu i potwierdzić, że stan w którym się znajdujemy, niepokoi nas tak samo jak rodziców. 
 2. Kolejny krok to prezentacja oczekiwanej zmiany, opowieść o oczekiwanych rezultatach będących z jednej strony zaprzeczeniem niepokojów, a z drugiej zbiorem potwierdzeń możliwości uzyskanych przez placówkę, nauczycieli i podpiecznych w ściśle określonym czasie. 
 3. Następny etap stanowi zapowiedź działań powiązanych z przedstawionymi oczekiwanymi rezultatami. 

Kluczowe jest pokazanie roli przedszkola jako organizacji, konkretnych nauczycieli jako wykonawców poszczególnych działań oraz dzieci jako beneficjentów podjętych i zrealizowanych aktywności. W sposób szczególny warto opisać korzyści docelowo uzyskane przez dzieci oraz możliwie jak najwięcej efektów odwołujących się do konkretnych wyników podejmowanych działań, zaprezentować efekty i to, w jaki sposób wpłyną na życie i postępowanie podopiecznych w przyszłości. Ważne, żeby prezentowane wyniki były precyzyjne i w jak największym stopniu wiarygodne. Warto je przed opracowaniem przedyskutować w mniejszych grupach – z nauczycielami, podopiecznymi i ich rodzicami. Dobrze jest powoływać się na konkretne sformułowania o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy