Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktywne przedszkole

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Mali – wielcy ratownicy
Scenariusz zajęć z okazji Dnia Ratownika

0 837

1. Powitanie 

POLECAMY

Dyrektor lub wyznaczona osoba wita zaproszonych gości i ekspertów z dziedziny ratownictwa medycznego oraz zebrane dzieci i pracowników przedszkola. Zaprasza do udziału w zajęciach.

2. Kto pomoże?

Zagadki o służbach ratowniczych. 
Zadaniem dzieci jest rozwiązanie zagadek słownych, a następnie wskazanie na obrazkach odpowiednich postaci.

W białej czapce na ulicy ważną jest osobą.
Dobrym okiem, bystrym słuchem
Kieruje ulicznym ruchem. 
(POLICJANT)

Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie,
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie? 
(STRAŻAK)

Leczy wszystkich ludzi, odwiedza też chore dzieci.
Chodzi w białym fartuchu. Kto to jest? Czy wiecie?
(LEKARZ)

Kto tak prędko, na sygnale do chorego jedzie.
Jeśli trzeba do szpitala szybko go zawiezie?
(RATOWNIK MEDYCZNY)

3. Spotkanie z ekspertami

Spotkanie z ratownikami medycznymi pracującymi w pogotowiu ratunkowym. Zaproszeni ratownicy przedstawiają się. 

Podczas spotkania:

 • pokazują dzieciom, jak wygląda strój, w którym pracują na co dzień, i tłumaczą, dlaczego jest koloru czerwonego,
 • uświadamiają, na czym polega praca ratownika medycznego oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe,
 • utrwalają numer ratunkowy 112 oraz numery poszczególnych służb,
 • zwracają uwagę, aby dzieci podczas zabaw, jazdy rowerem i innych podobnych aktywności dbały o własne bezpieczeństwo i zawsze miały odpowiednie zabezpieczenie głowy i kończyn (na głowie obowiązkowo kask, a na kolanach i łokciach – ochraniacze),
 • zachęcają dzieci do podejmowania prostych, na miarę ich możliwości, czynności ratowniczych, 
 • demonstrują przykładową scenkę pokazującą schemat udzielania pomocy przy wypadku – uczą sposobu wzywania pomocy.

4. Czy to jest bezpieczne?

Zdobycie wiedzy o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu połączone z pokazem działań mających na celu udzielenie pomocy poszkodowanym w sytuacjach niebezpiecznych.
 
Nauczycielki odgrywają krótkie scenki przedstawiające niebezpieczne sytuacje:

I. Dziewczynka chce zaparzyć herbatę. Chwyta czajnik z gorącą wodą. Niosąc go, podskakuje. Potyka się. 
Woda wylewa się i parzy jej rękę.

II. Kuba podlewa kwiaty. Nie zauważa, że woda poleciała na przewód elektryczny od lampki. Chłopiec wkłada mokry przewód do gniazdka. Zostaje porażony prądem.

III. Zosia i Antek kłócą się o zabawkę. Silniejszy chłopiec odpycha dziewczynkę, która uderza głową o szafkę. Z nosa dziewczynki leci krew.

Zadaniem dzieci jest ocena zachowania bohaterów, dostrzeżenie niebezpieczeństwa.
Ratownicy medyczni demonstrują po każdej scence, w jaki sposób należy udzielić pomocy i jak wezwać pogotowie.

5. Warsztaty pierwszej pomocy

Ze względu na wiek i liczbę uczestników dzielimy dzieci na mniejsze grupy, w których będą realizowane zajęcia warsztatowe z udziałem zaproszonych ratowników medycznych.

Warsztaty dla dzieci (do wyboru dla różnych grup):
 

„Jedziemy na wycieczkę – pakujemy apteczkę”:

 • dzieci rozpoznają oznaczenie apteczki, 
 • zdobywają wiedzę na temat tego, do czego służy, gdzie i kiedy należy ją zabrać,
 • poszukują miejsc w przedszkolu, w których znajdują się apteczki,
 • nazywają elementy wyposażenia apteczki,
 • samodzielnie wyposażają apteczkę w odpowiednie elementy.

„Opatrujemy misiowi łapkę”:

 • dzieci poznają rodzaje skaleczeń: otarcia, przecięcia, stłuczenia,
 • dzieci poznają rodzaje materiałów opatrunkowych,
 • obserwują, w jaki sposób należy zdezynfekować ranę i jak prawidłowo wykonać opatrunek medyczny,
 • odgrywają proste scenki z wykorzystaniem misiów i lalek,
 • wspólnie z ratownikami ćwiczą zakładanie plastrów oraz opatrunków.

„Halo, potrzebna pomoc”:

 • dzieci na ilustracjach rozpoznają różne sytuacje zagrażające zdrowiu,
 • zapamiętują swoje imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania – zdobywają wiedzę na temat tego, komu można i trzeba w sytuacji zagrożenia udzielić takich informacji,
 • zapamiętują numer ratunkowy 112,
 • uczą się, w jaki sposób należy wezwać pomoc telefoniczną według schematu: „Przedstaw się. Podaj swój adres. Powiedz, co się stało. Nie rozłączaj się” – ćwiczą z ratownikami, używając aparatów telefonicznych, wzywanie pomocy.

 „Czy pani mnie słyszy?”:

 • obserwują czynności ratowników podczas wypadku, np. samochodowego,
 • poznają sposoby organizowania pomocy osobie z utratą przytomności – ćwiczą umiejętność sprawdzania kontaktu, oddechu,
 • podejmują samodzielne próby przywrócenia oddechu dzięki masażowi klatki piersiowej oraz sztucznemu oddychaniu – ćwiczenia na fantomie,
 • poznają sposób ułożenia ciała w pozycji bocznej,
 • poznają sposoby zakładania opatrunków.

Na zakończenie warsztatów przedszkolaki biorą udział w „Quizie wiedzy o pierwszej pomocy”. Dzieci otrzymują zestaw dwóch krążków (lizaków) w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym. Udział w quizie polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej dzieci podnoszą zielony krążek, w przypadku odpowiedzi przeczącej – czerwony.

 • Gdy chcemy zadzwonić po pogotowie ratunkowe, wykręcamy numer 999. (TAK)
 • Gdy dzwonimy na numer 112 i prosimy o pomoc, podajemy swoje imię, nazwisko, miejsce wypadku. (TAK)
 • Chłopiec, jadąc na rowerze, przewrócił się, płacze, nie może wstać, boli go noga. Czy wzywasz strażaków? (NIE)
 • W sklepie zemdlała starsza osoba. Czy zawołać pogotowie? (TAK)
 • W parku na chodniku leży starsza pani. Czy należy poprosić o pomoc inną dorosłą osobę? (TAK)
 • Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni. Poszkodowani wołają o pomoc. Czy wezwać pogotowie? (TAK)
 • Kiedy się skaleczysz, myjesz ranę wodą i zakładasz plaster. (TAK)
 • Kiedy światło jest zielone, można przejść na drugą stronę. (TAK)
 • Gdy jest pożar, dzwonimy na numer 998. (TAK)
 • W każdym miejscu wolno przechodzić przez ulicę. (NIE)
 • Wolno spacerować po ścieżce rowerowej. (NIE)
 • Kiedy światło jest czerwone, możesz przejść na drugą stronę. (NIE)
 • Gra w piłkę na ulicy jest dozwolona. (NIE)
 • Wolno rozmawiać z obcymi osobami. (NIE)

Po rozwiązaniu zadań otrzymują odznakę Małego Ratownika.

6. Wystawa prac poświęconych  ratownikom „Ratują nam życie” 

Każda z grup po zakończonych warsztatach przechodzi do sali, gdzie zorganizowana jest wystawa prac dzieci dotycząca tematu ratowania zdrowia i życia ludzi. Dzieci wręczają ratownikom podziękowania i wcześniej przygotowane 
niespodzianki.

7. Wyprawa do stacji pogotowia

Dzieci otrzymują od ratowników zaproszenie do odwiedzenia stacji pogotowia. Na wycieczkę udają się w kolejnych  dniach.
 

Jakie działaniapowinien podjąć lider?   Czego powinni podjąć sięnauczyciele i pracownicy przedszkola
wyznaczenie osoby przygotowującej zaproszenie dla gości – ekspertów, wysłanie zaproszenia, nawiązanie kontaktu  przygotowanie wspólnie z dziećmi zaproszenia, zaprojektowanie wzoru, dobór materiałów
organizacja spotkania z nauczycielami    omówienie organizacji imprezy
wybór osób odpowiedzialnych za przygotowanie wystawy prac na temat ratownictwa med...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy