Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Kadry i finanse

18 maja 2022

NR 130 (Maj 2022)

Klasyfikacja delegacji na szkolenia i konferencje

0 1079

Koszty delegacji ponoszone przez nauczyciela w związku ze szkoleniem czy uczestnictwem w konferencji, które np. odbywają się w innej miejscowości, zaliczane są do łącznych kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Obowiązkiem każdego nauczyciela, wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela, jest doskonalenie zawodowe i podnoszenie swoich umiejętności dydaktycznych zgodnie z potrzebami przedszkola, w których jest zatrudniony. 

POLECAMY

Przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji nauczyciel powinien realizować w swoim czasie pracy. Nie jest jednak rzadkością, że nauczyciel wyraża chęć uczestnictwa w szkoleniu czy konferencji, które odbywają się poza miejscem stałego wykonywania pracy. W takiej sytuacji dyrektor przedszkola może wyrazić na to zgodę, a przysługujące nauczycielowi z tego tytułu świadczenia rozliczyć w ramach delegacji służbowej, jeżeli oczywiście posiada odpowiednie środki finansowe w budżecie.

Dieta z tytułu podróży służbowej

Nauczycielowi z tytułu podróży służbowej przysługują diety, a także zwrot kosztów przejazdów, dojazd...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy