Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

6 grudnia 2022

NR 134 (Grudzień 2022)

Obowiązek stosowania wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty - na co zwrócić uwagę przy zakupie sprzętu i zabawek do placówki?

0 246

Przepisy prawa oświatowego nakładają na jednostki oświaty, w tym również przedszkola, obowiązek nabywania wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty. Spełnienie tego obowiązku jest istotne nie tylko z tego powodu, że jego wykonanie podlega następnie kontroli ze strony organów inspekcji sanitarnej, ale też dlatego, że sprzęt mający odpowiednie atesty i certyfikaty daje większą gwarancję bezpiecznego użytkowania, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku małych dzieci.

Konieczność posiadania atestów i certyfikatów

Konieczność zakupu wyposażenia ze stosownymi atestami i certyfikatami wynika wprost z przepisów prawa oświatowego. Zgodnie bowiem z § 9 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) jednostki oświaty, w tym przedszkola, muszą nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyposażenie mające odpowiednie atesty i certyfikaty ma zapewniać dzieciom odpowiednie bezpieczeństwo w trakcie użytkowania (jako spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa), przy czym zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia to na dyrektorze przedszkola ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu. Fakt posiadania wymaganych (aktualnych) certyfikatów i atestów powinien podlegać okresowej kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez dyrektora co najmniej raz w roku, na podstawie § 3 rozporządzenia.

POLECAMY

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie atestów i certyfikatów

Oprócz okresowo przeprowadzanej przez dyrektora kontroli wewnętrznej w zakresie zaopatrzenia wyposażenia przedszkolnego w odpowiednie atesty i certyfikaty, k...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy